សង្សារល្ងង់ - Stupid Love (Teaser Ep2) - (Life Series) - [Sastra Film]

12 Просмотры
Издатель
ទោះបីជាគេនិយាយថា "បែកគ្នា" រាប់ពាន់ដងក៏ដោយ ក៏នៅតែមានសង្ឃឹមថានឹងអាច "ត្រូវគ្នា" វិញក៏ព្រោះតែ....
ភាគទី២ #ខ្សែរឿងជីវិត​​ #សង្សារល្ងង់​ យប់នេះហើយ វេលា #ម៉ោង៩យប់​​ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន និង Facebook Youtube Sastra Film

#StupidLove​ #sastrafilm​​ #lifeseries​​ #bayontv​​ #khmerseries​​ #khmerfilm2021​​ #Khmermovie​​ #Khmerdrama​​ #BestSeries​​ #Inspiredfilm​​ #រឿងភាគខ្មែរថ្មី​​ #EducationalSeries​​ #TvLifeSeries​​ #FacebookLifeSeries​​ #YoutubeLifeSeries​​


Admin C
Категория
Фильмы
Комментариев нет.