រាជបុត្រស្រុកស្រែ | Offcial Short Film

63 Просмотры
Издатель
តោះគ្នាយើងជួយshareអោយបានមើលច្រើនៗ☺️????
សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនូវរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងវីដេអូនេះ????????
►Contact For Work :https://www.facebook.com/Shot-Film-VTB-
►Fb lytamo:https://www.facebook.com/profile.php?...

►Artist=ThaiSan&LyTaMo&MaRy&TuuChaa&Say_Sovanarong&YuthNaFake

►Cameramens = Both&Yuhan&Pheap&Leang&TiiTii

►Background Music = VanDaRa

►Editor/Director = Ly Ta Mo&TyTy

►Voice Sound = Pheap

►Sound = Ngo Kiet&Vathanak

►Runer=BAth&Yuth&Thy

►Lighting=Sokphana

៊៊#VTB #lytamo
Категория
Фильмы
Комментариев нет.