ម៉ាឡែនម៉ាលីន-Malen Malin ភាគទី៥-(Life Series EP5)-[Sastra Film]

6 Просмотры
Издатель
អតីតកាលខុស នៅតែអាចក្លាយជាអនាគតបន្តទេ បើមនុស្សដឹងកំហុសភ្ញាក់រលឹកដឹងខុសខ្លួនឯងរួចហើយ? ✨❤️

✨ ខ្សែរឿងជីវិត #រឿងម៉ាឡែនម៉ាលីន ដែលមានផ្សាយជូនទស្សនា រៀងរាល់ថ្ងៃ ព្រហស្បត្តិ៍ និង សុក្រ វេលាម៉ោង៩យប់ នៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន និង មានLive ផ្ទាល់នៅលើ Facebook និង Youtube Sastra Film

✨សម្រាប់ការតាមដានទស្សនា
#ម៉ាឡែនម៉ាលីន
ភាគទី១
https://youtu.be/9zpKMQD-BdQ
ភាគទី២
https://youtu.be/oQdgQjVh9H8
ភាគទី៣
https://youtu.be/0l6zIjQNStc
ភាគទី៤
https://youtu.be/2uhyCeDwUSA

Ⓒ រក្សាសិទ្ធិដោយ SASTRA FILM
ការ Post បន្តទាំងអស់ដោយគ្មានការ
អនុញ្ញាតិលាយលក្ខជាអក្សរ ពី SASTRA FILM គឺជាការបំពានច្បាប់ យើងនឹង អនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកបំពាន។
Категория
Фильмы
Комментариев нет.