મોટા ઘર ની વહુ Mota Ghar Ni Vahu॥ Gujarati Short Film ॥ Gujarati natak ॥ CK Gujarati Studio

27 Просмотры
Издатель
Titel :- મોટા ઘર ની વહુ Mota Ghar Ni Vahu॥ Gujarati Short Film ॥ Gujarati natak ॥ CK Gujarati Studio

LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE

Artists:
Kamini Prajapati         
Hiral Patel         
Harsha Narigra
Govind Gurjar
Director  : Govind Gurjar
D.O.P     : Deep Mistry  
Writer    : Kishor Thakkar
Editor    : Shravan Gurjar
Producer / Kamal Patel / Dipak Prajapati
Director / Kamal Patel / Dipak Prajapati

Label : CK Gujarati Studio
Copyright : CK Gujarati Studio
#gujaratishortfilm
#ckgujaratistudio
........Special Thanks........
Colors Studio KP & KP Gujarati Studio
SHOBHA DG STUDIO & SANATAN BHAKTI
KP Group
........Thanks for watching.......
Категория
Фильмы
Комментариев нет.