બાના કંકુ પગલા Bana Kanku Pagala | gujarati short film | gujarati natak ॥ Kp gujarati studio

18 Просмотры
Издатель
Title :- બાના કંકુ પગલા Bana Kanku Pagala | gujarati short film | gujarati natak ॥ Kp gujarati studio

LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE
Artists:
Bhartiben Thakkar
Bhupatbhai Sutariya
Aditya Gondaliya
Payal Borisagar
siya mistry
Writer / Ghanshyam Soni
Director / Sanjay Sheldiya, Kamal Patel
Editing - Sanjay Sheladiya
Dop/ Dipak Dholkiya, Dipak prajapati
Producer / Kamal Patel
Label : KP Gujarati Studio
Copyright : KP Gujarati Studio
#GujaratiShortFilm
#Kpgujratistudio

. .......Special Thanks........
Colors Studio KP & CK Gujarati Studio & K Star Gujarati Studio
KP Group
........Thanks for watching.......
Категория
Фильмы
Комментариев нет.