જવાબદારી નું ભાન ।। JAVABDARI NU BHAN Gujarati Short Film ।। Gujarati Natak ॥ KP Gujarati Studio

6 Просмотры
Издатель
Title :- જવાબદારી નું ભાન।। Javabdari nu bhan gujarati short film | gujarati natak॥ Kp gujarati

LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE

Artists:
Bhartiben Thakkar
Bhupatbhai Sutariya
Aditya Gondaliya
Payal Borisagar
siya mistry
Writer / Sachin Sony
Director / Sanjay Sheldiya, Kamal Patel
Editing - Sanjay Sheladiya
Dop/ Dipak Dholkiya, Dipak prajapati
Producer / Kamal Patel
Label : KP Gujarati Studio
Copyright : KP Gujarati Studio
#GujaratiShortFilm
#Kpgujratistudio

. .......Special Thanks........
Colors Studio KP & CK Gujarati Studio & K Star Gujarati Studio
KP Group
........Thanks for watching.......
Категория
Фильмы
Комментариев нет.